دانلود آهنگهای اهنگ شاهین نجفی         http://shahinnajafi.files.wordpress.com/2008/11/shahin_najafi_02.jpg


دانلود با سرعت بالا از سرور مستقیم

شاهین نجفی با همکاری تپش ۲۰۱۲ – ندا

                                 شاهین نجفی با همکاری گروه رپنات – هم قفص

                                                                  شاهین نجفی – وطن

                                                            شاهین نجفی – وقتی خدا خوابه

                                                                       شاهین نجفی – طرف م

                                                                               ما مرد نیستیم

                                                                                        بامداد

                                                                       عمو کریس تاوون داره

                                                                                     فهش

                                                                                   حرف زن

                                                                            ما آخر خطیم

                                                                            زندگی سگی

                                                                          ما شررررررریم

                                                                                  دادا کجایی

                                                                                      من خرم

                                                آواز خوان در خون (این آهنگ در کیفیت ۲۴)

                                                                                         چیز

                                                                                وقتی خدا خوابه 

                                                                                       حرف زن

                                                                                   آخرین زمان

                                                                                    حسن من

                                                                                      هامون

                                                                            همه چی دروغه

                                                          طرف ما (با تک تراک طرف ما تفاوت دارد)

                                                                                     سارینا

                                                                             اینک آن انسان

                                                                                 من یه دردم